Compendium Bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder

BEMONSTERINGS- EN ANALYSEMETHODES VOOR MEST, BODEM EN VEEVOEDER IN HET KADER VAN HET MESTDECREET (BAM)

DEEL 1 BODEM    
BAM/deel 1/00 Toepassingsgebied 204 KB 06/2010
BAM/deel 1/01 Bemonstering 340 KB 06/2010
BAM/deel 1/02 Monstervoorbehandeling 209 KB 06/2010
BAM/deel 1/03 Bepaling van het vochtgehalte – Gravimetrische methode 245 KB 06/2010
BAM/deel 1/04 Bepaling van nitraatstikstof 263 KB 06/2010
BAM/deel 1/07 Bepaling van ammoniumstikstof 253 KB 06/2010
BAM/deel 1/08 Bepaling van de fosfaatverzadigingsgraad 272 KB 06/2010
BAM/deel 1/09 Schijnbaar soortelijk gewicht (dichtheid) 201 KB 06/2010
BAM/deel 1/10 Bepaling van het organisch koolstofgehalte 168 KB 06/2010
BAM/deel 1/11 Bepaling van fosfaat in grond extraheerbaar met een ammoniumlactaat-azijnzuurbuffer (P-AL) 262 KB 06/2010
BAM/deel 1/12 Bepaling van snel vrijkomende organische stikstof 279 KB 06/2010
BAM/deel 1/20 Rapportering 229 KB 06/2010
DEEL 2 VEEVOEDERS    
BAM/deel 2/00 Toepassingsgebied 132 KB 06/2010
BAM/deel 2/01 Bemonstering 216 KB 06/2010
BAM/deel 2/02  Monstervoorbehandeling 223 KB 06/2010
BAM/deel 2/03 Droge stof gehalte 252 KB 06/2010
BAM/deel 2/04 Totale fosfor 238 KB 06/2010
BAM/deel 2/05 Ruw eiwit 269 KB 06/2010
BAM/deel 2/20 Rapportering 221 KB 06/2010
DEEL 3 VLOEIBARE DIERLIJKE MEST    
BAM/deel 3/00 Toepassingsgebied 133 KB 06/2010
BAM/deel 3/01 Bemonstering 500 KB 06/2010
BAM/deel 3/02 Monstervoorbehandeling door homogeniseren 241 KB 06/2010
BAM/deel 3/03 Droge stof gehalte 234 KB 06/2010
BAM/deel 3/04 Totale fosfor 238 KB 06/2010
BAM/deel 3/05 Ammoniumstikstof 258 KB 06/2010
BAM/deel 3/06 Totale stikstof 257 KB 06/2010
BAM/deel 3/20 Rapportering 231 KB 06/2010
DEEL 4  VASTE DIERLIJKE MEST    
BAM/deel 4/00 Toepassingsgebied 132 KB 06/2010
BAM/deel 4/01 Bemonstering 629 KB 06/2010
BAM/deel 4/02 Monstervoorbehandeling door mengen, drogen en malen - stapelbare mest 235 KB 06/2010
BAM/deel 4/03 Droge stof gehalte 236 KB 06/2010
BAM/deel 4/04 Totale fosfor 229 KB 06/2010
BAM/deel 4/05 Ammoniumstikstof 257 KB 06/2010
BAM/deel 4/06 Totale stikstof 254 KB 06/2010
BAM/deel 4/20 Rapportering 234 KB 06/2010
DEEL 7 VERWERKTE MEST    
BAM/deel 7/00 Toepassingsgebied 184 KB 06/2010
BAM/deel 7/01 Bemonstering 374 KB 06/2010
BAM/deel 7/02 Monstervoorbehandeling 183 KB 06/2010
BAM/deel 7/03 Detectie van Escherichia coli 201 KB 06/2010
BAM/deel 7/04 Detectie van Enterococcaceae 198 KB 06/2010
BAM/deel 7/05 Detectie van Salmonella 273 KB 06/2010
BAM/deel 7/06 Detectie van Clostridium Perfringens 239 KB 06/2010
BAM/deel 7/20 Rapportering 245 KB 06/2010

 

Nieuwe vacatures

solliciteren tot 31/05/2014 - geplaatst door DLV Belgium op 24/04/2014
solliciteren tot 07/07/2014 - geplaatst door GCM-A op 23/04/2014
solliciteren tot 12/05/2014 - geplaatst door Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij op 18/04/2014
solliciteren tot 03/07/2014 - geplaatst door Tauw België NV op 17/04/2014
solliciteren tot 16/10/2014 - geplaatst door Greenfish op 16/04/2014